299

  • List Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  do Prezesa PAU Andrzeja Białasa  (str 1-2)
  • List Prezesa PAU Andrzeja Białasa do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego  (str 2)
  • Jakub Zakrzewski, Czas na zmiany, ale jakie?  (str 3)
  • zaPAU: Leszek M. Sokołowski, Jak popsuć swój autorytet (str 4)