Rok: 2015

319/320/321

319/320/321   Życzenia   (str 1) Łukasz Turski, Steinmetz i dzieci  (str 2) Adam Proń i Marek Kosmulski, Nauka a sport  (str 3-4) Elżbieta Pyza, Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika  (str 4-5) Jerzy Wyrozumski, Z debaty o stowarzyszeniach naukowych   (str 6) Justyna Krupa, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa …

319/320/321 Read More »

318

318 Zbigniew Stawrowski, Pracownik naukowy – powołanie czy zawód?  (str 1-2) Franciszek Krok, Komitet Fizyki PAN  (str 3) zaPAU: Andrzej Sawicki, Mały krok do normalności  (str 4) Wydarzenia   (str 5-6)  Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Wznosząc gmach narodowej wiedzy  200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

317

317  Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie – 195 lat tradycji  (str 1-2) Lucjan Pawłowski, Gospodarka oparta na wiedzy  (str 3) zaPAU: Cywilizacja komiwojażerów  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W drodze do sławy (str 5-6) 

316

316  Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (str 1) Michał Turała, Wielkie Infrastruktury Badawcze – polskie grupy w eksperymentach LHC pilnie potrzebują gwarancji… (str 2-3) Andrzej Kajetan Wróblewski, Z „Wszechświatem” było inaczej…  (str 3) zaPAU: Lament emeryta nad umarłym kredytem (II) „Konflikt interesów”  (str 4)

315

315  Jerzy Strzelczyk, Żywot niezwykły. W pięciolecie śmierci profesora Gerarda Labudy (str 1-3) O Polskiej Akademii Umiejętności, Fragment rozmowy Gerarda Labudy z Andrzejem M. Kobosem  22 lutego 2006 w Poznaniu, opublikowanej w „Po drogach uczonych”,  t. 1, PAU, Kraków 2007 (str 3-4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Krynica-Zdrój i krakowscy uczeni  (str 5-6) 

314

314 NOWY DUŻY SUKCES POLSKIEJ NAUKI  (str 1) fragment komunikatu PAN komentarz Prezesa PAN Jerzego Duszyńskiego komentarz Prezesa PAU Andrzeja Białasa Paweł Domański, Nauka to nie sport  (str 2) Magdalena Bajer, Strażnicy klerków  (str 3) zaPAU: Lament emeryta nad umarłym kredytem (str 4)

313

313 Mieczysław Chorąży, Poszerzyć nauczanie biologii  (str 1-2) Tadeusz Lesiak, Jak oceniać dorobek naukowy osób pracujących w dużych zespołach badawczych? (str 2-3)  Galeria PAUzy: Józef Marek (str 4)

312

312 Kazimierz Stępień, Wielkie Infrastruktury Badawcze  (str 1-2) Andrzej Targowski, Kształcenie elit  (str 2) Adam Proń i Marek Kosmulski, Bronimy bibliometrii (str 3) zaPAU: Atut  (str 4)

311

311 Agnieszka Zalewska, Neutrina – cząstki zmieniające swoją tożsamość  (str 1-2) Magdalena Bajer, W piśmie i w mowie  (str 3) Galeria PAUzy: Adam Wsiołkowski   (str 4)

310

310 Adam Korpak, List do Andrzeja Białasa  (str 1) Elżbieta Pyza, 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (str 2-3) zaPAU: Biurokratyczne szuflady   (str 4) Kraków – warto wiedzieć:   (str 5) Marian Nowy, Pytania o cywilizację Marian Nowy, Neurochirurgia bez tajemnic