300

  • Roman Niestrój,   Kilka uwag o „dyktaturze wolnego rynku”  (str 1)
  • Michał Starczewski, Polskie czasopisma naukowe a otwarty dostęp  (str 2-3)
  • zaPAU: Miedzioryt Krzysztofa Skórczewskiego, Oko Wszechświata (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Był Mróz  (str 5)