556

556 Roman Kuźniar, Wokół suwerenności (str 1) Marcin Kula, Suwerenni czy ksenofobiczni?  (str 2) Scientia PAUperum: Józef Dulak, Komórki macierzyste i terapie komórkowe: fakty i mity (str 3) Wit Busza, Emerytura i tenure  (str 4) Stanisław Tadeusz Janowski, Nowa dziedzina naukowa, gaudeamus!  (str 4)