556

  • Roman Kuźniar, Wokół suwerenności (str 1)
  • Marcin Kula, Suwerenni czy ksenofobiczni?  (str 2)
  • Scientia PAUperum: Józef Dulak, Komórki macierzyste i terapie komórkowe: fakty i mity (str 3)
  • Wit Busza, Emerytura i tenure  (str 4)
  • Stanisław Tadeusz Janowski, Nowa dziedzina naukowa, gaudeamus!  (str 4)