476

  • Kazimierz Strzałka, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ – nowy sposób uprawiania nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim (str 1)
  • Anna Plater-Zyberk, Umiędzynarodowienie w epoce „Pięknej Harmonii” (str 2)
  • Grzegorz Karwasz, Kiedy elektrownia? Pilnie! (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, New Manhattan project?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Inne spojrzenie na góry, przygotował  Marian Nowy  (str 5)