476

476 Kazimierz Strzałka, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ – nowy sposób uprawiania nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim (str 1) Anna Plater-Zyberk, Umiędzynarodowienie w epoce „Pięknej Harmonii” (str 2) Grzegorz Karwasz, Kiedy elektrownia? Pilnie! (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, New Manhattan project?  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Inne spojrzenie na góry, przygotował  Marian Nowy  (str 5)