Rok: 2019

493/494

493/494 Życzenia (str 1) Stanisław Kłys, Obalanie Dekretu Bieruta  (str 2-4) Błażej Miernikiewicz, List ludzi nauki do mediów ws. zmian klimatu (str 4) Jan Kozłowski, W Polsce powinny powstawać małe reaktory jądrowe  (str 5) Jakub Malecki, Luźne wspomnienia ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim pod koniec lat 80. (str 6) Marcin Kula, Porozmawiajmy jak historyk z …

493/494 Read More »

492

492 Roman Kuźniar, Wielka regulacja i jej niezamierzone (?) konsekwencje (str 1) Łukasz A. Turski, Edukacja i demokracja jesienią 2019  (str 2) Romuald Zabielski i Joanna Zarzyńska, Sztuczne mięso czy warto? II. Dylematy etyczne i technologiczne (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Testament Profesora Grabskiego (str 4)

491

491 Andrzej Białas, VII Debata PAU  (str 1) Magdalena Bajer, Myśli o pladze plagiatów  (str 2) Romuald Zabielski, Sztuczne mięso czy warto? I. Wpływ na klimat i środowisko (str 3) Grzegorz Bartosz, Liczba przeklęta: dawniej 666, dziś 67 (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Słodko-gorzki temat (str 5) 

490

490 Marta Wyka, Olga Tokarczuk: pisarka, obywatelka, noblistka  (str 1) Andrzej Białas, Stanowisko Forum Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych uchwalone na posiedzeniu w siedzibie PAU w dniu 15 listopada 2019  (str 2) Wioletta Zawitkowska, Plus ratio quam vis. Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4 listopada 2019 r. (str 3) Łukasz A. …

490 Read More »

488/489

488/489 30 lat  (str 1) Notatka Henryka Barycza z wymienionymi nazwiskami żyjących wówczas członków „pierwszej” PAU  (str 2) Lista obecności na I posiedzeniu członków PAU i członków PAN spoza Krakowa oraz komisji powołanej przez Prezydium Oddziału PAN w Krakowie do rozpatrzenia sprawy wznowienia działalności PAU, 19.09.1989 (str 3) Protokół I posiedzenia członków PAU i członków …

488/489 Read More »

487

487 Andrzej Paszewski, Instrumenty demagoga  (str 1) Wojciech Nowak, Magazynowanie energii  (str 2-3) zaPAU: Andrzej Białas, „Nad kołchozem czarne chmury wiszą”… (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W sieci pól elektromagnetycznych (str 5) 

486

486 Odeszli…  (str 1) Magdalena Bajer, Można. Nie wolno  (str 2-3) Marek Polański, Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Ne Cedat Academia! (str 4)

485

485 Barbara Badełek, Popularyzacja nauk. Jak to się robi w maleńkim miasteczku na kresach  (str 1-2) Andrzej Paszewski, „Profesor idealny” – czy realny? (str 2-3) Galeria PAUzy: Andrzej Węcławski (str 4) 

484

484 Magdalena Bajer, Płytki sen demonów (str 1) Barbara Płytycz, Edukacja uratuje projekt „Przyszłość planety Ziemia”  (str 2) Romuald Brazis, I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa (str 2: link) Jan Kozłowski, Magazynowanie energii jest warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Profesja: nauczyciel (str 4) Kraków – warto wiedzieć: …

484 Read More »

483

483 ISTOTA DEMOKRACJI: Jerzy Illg, O niedoskonałościach demokracji (str 1) Henryk Woźniakowski, Dynamika demokracji i zaufanie obywatelskie (str 2) Tydzień w PAU:  (str 2) Marek Safjan, O demokracji (str 3) Wydarzenia: KONKURS BEETHOVEN LIFE (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, „Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz…” (str 4)