477

  • Jerzy Niewodniczański, Jeszcze o energetyce jądrowej (str 1)
  • Ludwik Komorowski, Szklana góra (str 2)
  • Lucjan Pawłowski, Nauka polska w liczbach (str 3)
  • Marcin Chrzanowski, Jajko Kolumba (str 4)
  • Leszek Kaczmarek, Parametryzacja, choroba slotowa i po co nam to wszystko?  (str 5)
  • Galeria PAUzy: Marcin Surzycki  (str 6)