508

  • Profesor Krzysztof Penderecki (23 listopada 1933–29 marca 2020)  (str 1)
  • Profesor Krzysztof Penderecki przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2017, Zamek Królewski na Wawelu, 22 maja 2017(str 2)
  • Jan Woleński, Wstrzymywanie profesur przez Prezydenta Andrzeja Dudę (str 3)
  • Maciej Żylicz, Monitoring 2.0 – odpowiedź (str 4)