507

  • Zygmunt Kolenda, Polityka w nauce czyli bezsilność wobec złych obyczajów  (str 1)
  • Sergiusz Michalski, list do Redakcji  (str 1)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, list do Redakcji  (str 2)
  • Michał Ostrowski, list do Redakcji  (str 2)
  • Jerzy Pisuliński, Powołanie dziekanów – co wynika z przepisów ustawy  (str 2-3)
  • od Redakcji, Dwa zabobony (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Wersal (str 4)