Rok: 2020

537/538

537/538 Życzenia  (str 1) Andrzej Białas, Chiny 2020! (str 2) List Profesora Chan Hong-Mo  (str 2-link) Fenomen polskiego Wrocławia, Wymiana korespondencji miedzy Profesorem Romanem Dudą i Profesorem Eugeniuszem Szumakowiczem (str 3-4) List Profesora Sergiusza Michalskego (str 5) Andrzej Pilc, Edukacja i nauka – głupcze! (str 5) Lucjan Pawłowski, Z polską nauką nie jest tak źle …

537/538 Read More »

536

536 Scientia PAUperum: Jacek Maria Kurczewski, „Gender” w naukach społecznych  (str 1-2) Lucjan Pawłowski, Kolegialność pomaga! (str 2) Anna Cegieła, Habilitacja (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Porzucony skarb  (str 4)

535

535 Jerzy Fedorowski, Jeszcze o habilitacji  (str 1) Historia magistra vitae? Władysław Gomułka Warszawa, Sala Kongresowa, 19 marca 1968 (str 2) Magdalena Bajer, O mądrzeniu (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Przedawnienie  (str 4)

534

534 Autorytety: Adam Redzik, Gustaw Roszkowski (1847–1915 ) – gorący zwolennik i szermierz pokoju  (str 1-2) Andrzej Białas, Czyje są kości? Czyje są kości? (str 2) Łukasz A. Turski, Narodowa kwarantanna od myślenia (str 3) Andrzej Lam, „Tam się nauczy pod ziemię kryć z gniewem”  (str 4)

533

533 Andrzej Białas, Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) (str 1) Stanisław Kistryn, Pożegnanie Mistrza (str 2) Droga umysłu ludzkiego w poznaniu przyrody. Rozmawiają: Adam Strzałkowski i Andrzej M. Kobos (str 2-link) Adam Głaz, O języku protestu, ale inaczej  (str 3) Alina Nowicka-Jeżowa, Ad vocem artykułu Język protestu (str 4) Andrzej …

533 Read More »

532

532 Anna Cegieła, Język protestu (str 1) Michał Kokowski, Rozkład wielomianowy i Władysław Bortkiewicz. Reakcja historyka i filozofa nauk ścisłych (oraz fizyka) na tekst pana profesora Andrzeja Staruszkiewicza (str 2) Marek R. Lipiński, Krótka glosa do dyskusji o habilitacji (str 2) Stefan Pokorski, Nie rozumiem… (str 3) Jakub Zakrzewski, Horror habilitacji – czyli co ogranicza …

532 Read More »

531

531 Andrzej Zoll, Znów spór o aborcję (str 1) Michał Rusinek, Rewolucja w języku  (str 2) Roman Duda, Fenomen polskiego Wrocławia  (str 3) Marcin Kula, Demonstracje historyczne, ale mało ożywione historią (str 4)

530

530 Stanowisko Prezydium KRASP  dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej (str 1) Andrzej M. Brandt, Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka Habilitacja może zostać…   (str 1-2) Włodzisław Duch, Szczeble naukowej kariery  (str 2) Magdalena Bajer, Źródła, osoby, formy (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Warto pamiętać  (str 4)

529

529 Odeszli… (str 1) Magdalena Fikus, Co ty wiesz o nauce?  (str 2-3) Józef Spałek, Przez popularyzację do odkrywania? (str 3) Wydarzenia: Nagrody Naukowe POLITYKI 2020  (str 3 – link) Andrzej Białas, Polemika(str 4) Andrzej M. Brandt, Komentarz (str 4) Dzieła, arcydzieła w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności (str 4-link) APEL KOLEGIUM REKTORSKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DO …

529 Read More »

528

528 Andrzej Jajszczyk, Habilitacja może zostać, ale inna (str 1) Piotr Wojtulek, A może hybrydowo? (str 2) Andrzej Targowski, Z łezką w oku o Igi wielkim tenisie i wspomnieniach (str 2 – link) Janusz Lipkowski, Przeciw, a nawet za  (str 3) Apel o walkę z nieuczciwością w nauce (str 3) Dzieła, arcydzieła w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności …

528 Read More »