330

  • Marcin Kula, Nie majstrujcie przynajmniej przy doktoratach, proszę!  (str 1)
  • Krystyna Grodzińska,  Władysław Szafer (1886–1970)   (str 2-3) 
  • zaPAU: Jakub Zakrzewski, Historia pewnego grantu   (str 4)
    Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ratowanie życia – nowe szanse (str 5)