Miesiąc: marzec 2016

333/334

333/334 – Życzenia– Tadeusz Boruta, Otwarcie piątej pieczęci (wg. Ap 6, 9–11)  (str 1) Kazimierz Karolczak, Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825–1899) – mecenas nauki i uczonych  (str 2-5) Magdalena Bajer, Na wspólnym polu  (str 6) zaPAU: Wszystko można, co nie można…   (str 7)Galeria PAUzy:  Grzegorz Dobiesław Mazurek (str 8) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Człowiek …

333/334 Read More »

332

332 Zarząd Zespołu Etyki Słowa, Apel Zespołu Etyki Słowa  (str 1) Eugeniusz Szumakowicz, Śladami Stefana Banacha w Krakowie i we Lwowie  (str 2-3) zaPAU: Andrzej Czarnecki, Z Kanady o kpinach   (str 4)

331

331 Adam Korpak, Wspomnienie o Pani Janinie (Angelice) Kraupe  (str 1-2) Leszek Zasztowt, Absurdy „Polskiej Bibliografii Naukowej”   (str 3)  zaPAU: Marek Abramowicz, Pozaziemskie cywilizacje: kilka pytań teologicznych   (str 4)

330

330 Marcin Kula, Nie majstrujcie przynajmniej przy doktoratach, proszę!  (str 1) Krystyna Grodzińska,  Władysław Szafer (1886–1970)   (str 2-3)  zaPAU: Jakub Zakrzewski, Historia pewnego grantu   (str 4)Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ratowanie życia – nowe szanse (str 5)