257

257   List Profesora Włodzisława Ducha    (str 1) Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (IV)    (str 2) Magdalena Bajer, Lustro dla wielu (zwłaszcza młodych)   (str 3) zaPAU:  Wielka rocznica   (str 4) Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU W Krakowie, Ocean wszechrzeczy…   (str 5)