Miesiąc: czerwiec 2014

260

260 Adam Jakubowski, Wielki Skok   (str 1-2) Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 5. Centrum Olimpijskie w Monachium (1972) – Frei Otto, Günter Behnisch   (str 3) zaPAU: Stanisław Grodziski, Zapisy pamięci – wybór anegdot   (str 4) Kraków – warto wiedzieć:   Marian Nowy, Koń a sprawa światowa   (str 5)

259

259 Wojciech Narębski, Rozważania rocznicowe w imieniu weteranów 2 Korpusu – żołnierzy Bitwy o Monte Cassino   (str 1) Stanisław Grodziski, Próba resuscytacji Polskiej Akademii Umiejętności po Październiku 1956 – w zapiskach współuczestnika   (str 2) Andrzej Targowski, Uczelnie nie mogą przynosić wstydu Polsce   (str 3)  zaPAU: Ciśnienie (str 4)

258

258 Marek Kosmulski i Adam Proń, Ranking uczelni w „Polityce”   (str 1-2) Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki (str 3) Paweł Taranczewski, Jeszcze o kulturze języka   (str 3) Galeria PAUzy: Danuta Leszczyńska-Kluza (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Państwo Środka i my   (str 5)

257

257   List Profesora Włodzisława Ducha    (str 1) Maciej Żylicz, Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła? (IV)    (str 2) Magdalena Bajer, Lustro dla wielu (zwłaszcza młodych)   (str 3) zaPAU:  Wielka rocznica   (str 4) Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU W Krakowie, Ocean wszechrzeczy…   (str 5)