219

  • Tadeusz Słomka, Współpraca AGH z gospodarką   (str 1)
  • Czesław Jura, Uczony i naukowiec   (str 2)
  • Witold Dzwinel, Trup z szafy   (str 3)
  • Stanisław Moskalewski  –  List do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 3)
  • zaPAU: Adam Płaźnik, Jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definitywnie rozwiązało sprawę dotacji na aparaturę naukową?  (str 4)