Miesiąc: wrzesień 2013

221

221 Kazimierz Stępień, O finansowaniu studiów wyższych   (str 1-2) Janusz Sondel, W sprawie skrywanych sekretów   (str 3) Galeria PAUzy: Jan Kucz  (str 4)

220

220 Janusz Lipkowski, Rewolucja przemysłowa w nauce?   (str 1-2) Roman Kaliszan, Farmacja naukowa   (str 2-3) zaPAU: Krzysztof Dudek i Monika Gawałek, Przyrodnicy pracoholicy   (str 4)Kraków – warto wiedzieć: O młodej polskiej emigracji – rozmowa Mariana Nowego z Dorotą Praszałowicz  (str 5)

219

219 Tadeusz Słomka, Współpraca AGH z gospodarką   (str 1) Czesław Jura, Uczony i naukowiec   (str 2) Witold Dzwinel, Trup z szafy   (str 3) Stanisław Moskalewski  –  List do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 3) zaPAU: Adam Płaźnik, Jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definitywnie rozwiązało sprawę dotacji na aparaturę naukową?  (str 4)

218

218 Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku – wprowadzenie (str 1-3) zaPAU: Robert Hołyst, Limes inferior – czyli o kryteriach oceny w naukach ścisłych i przyrodnicznych  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Kościół i świat współczesny  (str 5)