220

  • Janusz Lipkowski, Rewolucja przemysłowa w nauce?   (str 1-2)
  • Roman Kaliszan, Farmacja naukowa   (str 2-3)
  • zaPAU: Krzysztof Dudek i Monika Gawałek, Przyrodnicy pracoholicy   (str 4)
    Kraków – warto wiedzieć: O młodej polskiej emigracji – rozmowa Mariana Nowego z Dorotą Praszałowicz  (str 5)