40

40 Magdalena Bajer, Podniośle bez oficjalności  (str 1) Andrzej Białas, List do redakcji  (str 2) Ryszard Nycz, Na zakręcie: humanistyka, uniwersytet, reforma nauki  (str 3) zaPAU:  (str 4) Zwyciężyli romantycy…