40

  • Magdalena Bajer, Podniośle bez oficjalności  (str 1)
  • Andrzej Białas, List do redakcji  (str 2)
  • Ryszard Nycz, Na zakręcie: humanistyka, uniwersytet, reforma nauki  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Zwyciężyli romantycy...