431

  • Andrzej Białas, Śmiertelne niebezpieczeństwo  (str 1)
  • DECYZJA Nr 569/P-DUN/2018(str 2)
  • Magdalena Bajer, Academia Militaris  (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Marian Hemar, Teoria względności (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Żubr łączy Europę (str 5)