581/582

 • Życzenia   (str 1)
 • Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (1947−2021)  (str 2)
  • Andrzej Białas
  • Jacek Popiel
  • Ewa Gudowska-Nowak (link)
  • Ewa Brocławik (link)
 • Ziyad Raoof, Kurdyjska walka o niepodległość (str 3-4)
 • Mikołaj Rej z Nagłowic, Przeciwko złym sprawom a postępkom naszym  (str 4)
 • Przemysław Urbańczyk, Archeolog patrzy w gwiazdy (str 5)
 • Karol Życzkowski, Problemy nauki polskiej jesienią 2021  (str 6)
 • Barbara Płytycz, Antyszczepionkowcy wspomagają koronawirusa SARS-CoV-2  (str 7)
 • Symfonije Anielskie (str 8)