575

  • Jan Napoleon Saykiewicz, Głos z Pittsburgha (str 1)
  • Marcin Lutomierski, O patriotyzmie w najnowszej literaturze dla dzieci  (str 2)
  • Barbara Płytycz, Zapobiegać, czy leczyć? (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Lenistwo ratunkiem? (str 4)