577

  • Łukasz Turski, Tort Sachera i apfelstrudel  (str 1)
  • Andrzej Targowski, Powstanie kościuszkowskie a wybijanie się na niepodległość dzisiaj  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Fakty i miary  (str 3)
  • Przemówienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności wygłoszone 20 lat temu na  uroczystym posiedzeniu z okazji 50-lecia PAN  (str 4)