580

  • Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (str 1)
  • od redakcji (str 2)
  • Uchwała Senatu UJ 13 XII 1981 (str 2)
  • Oświadczenie Wydziału Prawa UJ 14 XII 1981 (str 2)
  • Oświadczenie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych 14 XII 1981 (str 3)
  • Z Dziennika Rektora UJ (str 3)
  • Wspomina sekretarz Rektora UJ (str 3)
  • Z Dziennika Dziekana Wydziału Neofilologii UW (str 4)
  • Magdalena Bajer, Parę zdań (str 5)
  • Małgorzata Kolenda, 13 grudnia 1981 roku  (str 5)