574

  • Michał Głowiński, Patriotyzm, Ale Jaki? (str 1)
  • Aleksandra Domańska, Patriotyzm wyzwolony  (str 2)
  • Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Giganci  (str 4)