Numery

666

666 Andrzej Białas, 666 Nie taki diabeł straszny, jak go malują Maciej Kozłowski, Ben Gurion (II) Marta Wyka, Ukochany kraj… Karta z Kalendarza

665

665 Przemysław Urbańczyk, Wsteczna sprawiedliwość Maciej Kozłowski, Ben Gurion (I) Jan Napoleon Saykiewicz, List do Redakcji Wojciech Iwańczak, Fair play Andrzej Pelc, Repozytorium wspomnień uczonych

664

664 ROZMOWA O ELITACH: Anna Cegieła, Kilka myśli o umiejętnościach komunikacji politycznej ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Blikle, Turkusowe elity ROZMOWA O ELITACH: Grzegorz Karwasz, Naród bez elit do elity nie należy ROZMOWA O ELITACH: Jan Woleński, Blaski i cienie elitarności Roman Kuźniar, Głos za wolnością

663

663 Andrzej Białas, Zwyciężył polski romantyzm Piotr Sztompka, Przypis do umowy koalicyjnej ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Lam, Jakie istnieją jeszcze elity? ROZMOWA O ELITACH: Magdalena Bajer, Nie mogło by się udać Barbara Płytycz, Seksualizacja a edukacja seksualna

662

662 Jerzy Illg, Szczęśliwej Polski już czas ROZMOWA O ELITACH: Henryk Woźniakowski, Elity – demokratyczne i twórcze ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Zoll, W dalszym ciągu o elitach ROZMOWA O ELITACH: Krzysztof J. Cios, Elity i elitki ROZMOWA O ELITACH: Marek Lipiński, Elity – czym są? Czy politycy tworzą jakąkolwiek “elitę”?

661

661 Odeszli… Karta z kalendarza Przemysław Urbańczyk, Groby są ważne Andrzej Białas, Wspomnienia uczonych

660

660 ROZMOWA O ELITACH: Marcin Kula, Czy inteligencja należy do elity? Jak czasem Maciej Żylicz, Elita naukowa Elżbieta Tabakowska, Elita i elity Roman Duda, Elity są różne Marek Kosmulski, Powyborcza refleksja

659

659 † Profesor Jan Machnik (20 IX 1930 – 7 X 2023Paweł Valde-Nowak, Jan Machnik. Uczony na rozdrożu O koniecznych zmianach systemowych w finansowaniu badań naukowych w Polsce ROZMOWA O ELITACH: Barbara Płytycz, Nauczyciel – zawód elitarny

658

658 Redakcja, Wielki dzień Magdalena Bajer, Teraźniejszość i historia Andrzej Białas, Polskie konfederacje Jakub Zakrzewski, Blisko, blisko, coraz bliżej

657

657 Karta z kalendarza ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Borowski, Elita – komplement czy wyzwisko? Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacka Popiela, wygłoszone 1 października br., podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 – link Leon Gradoń, Nowy system finansowania nauki jako warunek budowania postaw przedsiębiorczych w kształceniu i badaniach (II) Wyzwolenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych Andrzej Białas, …

657 Read More »