579

  • Stanisław Penczek, Patriotyzm Łodzianina   (str 1)
  • Anna D. Jaroszyńska-Kirchmann, Patriotyzmu trzeba (się) uczyć  (str 2)
  • Monika Machowska, Irlandzka lekcja patriotyzmu  (str 3)
  • Andrzej Białas, Pokorna prośba   (str 4)