578

  • Jezus powiedział do swoich uczniów…   (str 1)
  • Historia magistra vitae?  (str 2)
  • Ryszard Markiewicz, Autoplagiat   (str 3)
  • Magdalena Bajer,  Decorum – zasada stosowności  (str 4)