576

  • Zbigniew Semadeni, Oszpecenie tablic Tchorka. Patriotyzm?  (str 1&2)
  • Przemysław Urbańczyk, Czy archeologia ma być patriotyczna?  (str 2)
  • Joanna Laskosz, W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego. Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 26 XI 2021 – 28 II 2022  (str 3)
  • Jerzy Kuczyński, Patriotyczne obowiązki  (str 4)