573

  • Odeszli… (str 1)
  • Maciej Żylicz, Wspomnienie o Profesorze Wacławie Szybalskim  (str 2)
  • Roman Kuźniar, Polski patriotyzm europejski  (str 3)
  • List Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezydenta RP  (str 3-link)
  • Teresa Malecka, Kompozytorzy polscy wobec patriotyzmu (II)  (str 4)