2008

19

19 List do Czytelników PAUzy Akademickiej  od Redakcji  (str 1) Mieczysław Mąkosza– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2) Zdzisław Pietrzyk, Badania „Berlinki”  (str 3), dok. (str 4) Andrzej Kobos, Nagroda im. Wereszyckiego i Felczaka  (str 5) zaPAU: Kryzys już był… (str 6)

17/18

17/18 Ks. Kazimierz Panuś, Najstarsze polskie kazania(str 2) Jan Woleński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Jerzy Danielewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 4) Ramon Llull, Retoryka dialogu  (str 4) Ryszard Laskowski, List o Uwagach o rozprawach doktorskich(przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)  (str …

17/18 Read More »

16

16 Marek Sanak, Nagroda Nobla 2008 w medycynie / fizjologii (str 1), dok. (str 2) Józef Smak – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 2) Andrzej Wiktor – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Wiesław Pleśniak– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi …

16 Read More »

15

15 Tekst Uchwały Walnego Zgromadzenia PAU podjętej dn. 22 listopada 2008  (str 1) Janusz S. Gruchała, O potrzebie wydawania  (str 1), dok. (str 2) Kazimierz Ostrowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2) Jan Albrecht – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) Edmund Przegaliński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach …

15 Read More »

14

14 Kazimierz Stępień, Nauka polska potrzebuje reform  (str 1), dok. (str 2) Andrzej Białas, Dyskusja o polskich czasopismach naukowych – list   (str 2) Maciej Żylicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3) zaPAU:  (str 4)  Daj mu obola… „Andrzejki” Świat Andrzeja Mleczki

13

13 Andrzej Białas, Humanistyka dla przyszłości. Potencjał – Szanse – Prespektywy  (str 1) Jacek Purchla, Klucz leży na Wschodzie  (str 2) Kaplica Zygmuntowska w nowym świetle  (str 3) Wacław Berent, Ozimina – fragment O dawnych polskich księgach  (str 4) O książkach – fragment rozmowy Andrzeja Kobosa z Henrykiem Markiewiczem(str 4) zaPAU: Świat Andrzeja Mleczki (str 4)

12

12 Magdalena Fikus, Popularyzacja nauki. Dla kogo, przez kogo, jak i dlaczego?  (str 1), dok. (str 4) Kazimierz Grotowski, The New Inquisition  (str 2), dok. (str 3) Władysław Stróżewski, Decorum  (str 3) zaPAU: (str 4) Zasłyszane Świat Andrzeja Mleczki

11

11 90.-lecie Niepodległości Państwa Polskiego, Depesza Iskrowa notyfikująca powstanie Państwa Polskiego  (str 1) Marian Nowy, Jak dęby  (str 2) Magdalena Bajer, Powinności wśród pokus  (Konferencja FNP o odpowiedzialności uczonych )(str 3) Artur Lundkvist, Dąb  (str 4) zaPAU:  (str 4) Zasłyszane Świat Andrzeja Mleczki

10

10 Magdalena Bajer, … i snobizm  (str 1) Ryszard Nycz, Polonistyka bez granic  (str 2) Janusz Tazbir, Kosztowne oszczędności  (str 3) Adam Łomnicki, Granty dla samodzielnych badaczy  (str 3) Nareszcie!  (str 4) zaPAU:  (str 4) Zasłyszane Świat Andrzeja Mleczki

9

9 Godność czy sukces? – o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej  (str 1) Jerzy Wyrozumski, Pożegnanie śp. Profesora Józefa Wolskiego  (str 2) Józef Wolskio życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (str 2), dok. (str 3)– fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie z Andrzejem Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle Ameryka, Ameryka…  (str 4) zaPAU:  (str 4) …

9 Read More »