10

  • Magdalena Bajer, … i snobizm  (str 1)
  • Ryszard Nycz, Polonistyka bez granic  (str 2)
  • Janusz Tazbir, Kosztowne oszczędności  (str 3)
  • Adam Łomnicki, Granty dla samodzielnych badaczy  (str 3)
  • Nareszcie!  (str 4)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Zasłyszane
    • Świat Andrzeja Mleczki