12

  • Magdalena Fikus, Popularyzacja nauki. Dla kogo, przez kogo, jak i dlaczego?  (str 1), dok. (str 4)
  • Kazimierz Grotowski, The New Inquisition  (str 2), dok. (str 3)
  • Władysław Stróżewski, Decorum  (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
    • Zasłyszane
    • Świat Andrzeja Mleczki