15

 • Tekst Uchwały Walnego Zgromadzenia PAU podjętej dn. 22 listopada 2008  (str 1)
 • Janusz S. Gruchała, O potrzebie wydawania  (str 1), dok. (str 2)
 • Kazimierz Ostrowski – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2)
 • Jan Albrecht – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Edmund Przegaliński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Elżbieta Petelenz, Zielone białka fluoryzujące  (str 4)
 • Magdalena Bajer, Już chyba nie boli (glossa)  (str 5)
 • Janusz Tazbir, Dzieła raczej mało czytane  (str 5)
 • zaPAU:  (str 6)
  • Problem skrócenia…
  • Świat Andrzeja Mleczki