17/18

 • Ks. Kazimierz Panuś, Najstarsze polskie kazania(str 2)
 • Jan Woleński– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
 • Jerzy Danielewicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 4)
 • Ramon Llull, Retoryka dialogu  (str 4)
 • Ryszard Laskowski, List o Uwagach o rozprawach doktorskich
  (przedstawionych przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) 
  (str 5)
 • Andrzej M. Kobos, Dowartościowanie Stryjeńskiej  (str 6)
 • Franciszek Ziejka, Karta z życia Stanisława Pigonia  (str 7), dok. (str 8)
 • Julian Maślanka o Stanisławie Pigoniu – fragment wypowiedzi w rozmowie z Andrzejem Kobosem  (str 8)
 • Magdalena Bajer, Modele nad portretem  (str 9)
 • zaPAU:  (str 10)
  • Przysmak wytworny
  • Rozum Aspazji
  • Świat Andrzeja Mleczki