14

  • Kazimierz Stępień, Nauka polska potrzebuje reform  (str 1), dok. (str 2)
  • Andrzej Białas, Dyskusja o polskich czasopismach naukowych – list   (str 2)
  • Maciej Żylicz – wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych  (str 3)
  • zaPAU:  (str 4) 
    • Daj mu obola…
    • „Andrzejki”
    • Świat Andrzeja Mleczki