13

  • Andrzej Białas, Humanistyka dla przyszłości. Potencjał – Szanse – Prespektywy  (str 1)
  • Jacek Purchla, Klucz leży na Wschodzie  (str 2)
  • Kaplica Zygmuntowska w nowym świetle  (str 3)
  • Wacław Berent, Ozimina – fragment O dawnych polskich księgach  (str 4)
  • O książkach – fragment rozmowy Andrzeja Kobosa z Henrykiem Markiewiczem(str 4)
  • zaPAU: Świat Andrzeja Mleczki (str 4)