9

  • Godność czy sukces? – o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej  (str 1)
  • Jerzy Wyrozumski, Pożegnanie śp. Profesora Józefa Wolskiego  (str 2)
  • Józef Wolskio życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (str 2), dok. (str 3)
    – fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie z Andrzejem Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle Ameryka, Ameryka…  (str 4)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Zasłyszane
    • Świat Andrzeja Mleczki