19

  • List do Czytelników PAUzy Akademickiej  od Redakcji  (str 1)
  • Mieczysław Mąkosza– wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych (str 2)
  • Zdzisław Pietrzyk, Badania „Berlinki”  (str 3), dok. (str 4)
  • Andrzej Kobos, Nagroda im. Wereszyckiego i Felczaka  (str 5)
  • zaPAU: Kryzys już był… (str 6)