2017

397

397 Wystąpienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa podczas Narodowego Kongresu Nauki (Panel „Upowszechnianie nauki i społeczna odpowiedzialność uczelni”) (str 1) Stanisław Grodziski, Za trzecim razem  (str 2) Maciej Żylicz, Odpowiedź na list Pani Prof. Małgorzaty Witko opublikowany w tygodniku „PAUza Akademicka” (nr 396) (str 3) zaPAU:  Fortepiany i Nosorożce (str 4) Wydarzenia: V Kongres Polskich …

397 Read More »

396

396 Małgorzata Witko, Życie w bańce mydlanej”  (str 1) Halina Abramczyk, Uwagi po Kongresie Nauki w Krakowie  (str 2) Magdalena Bajer, Lekcja? Przestroga? (str 3) zaPAU:  Przekujmy miecze na lemiesze!  (str 4)

395

395 Marcin Kula, Połowa prawdy  (str 1) List Ludwika Komorowskiego do Prezesa PAU (str 2) Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (str 2) Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (str 3) Galeria PAUzy: Agnieszka Cieślińska (str 4)

394

394 Tomasz Szarota, Janusz Tazbir (5 VIII 1927–3 V 2016)  (str 1-2) Magdalena Bajer, Wzory  (str 3) zaPAU:  Stękanie po polsku  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Artysta w Areszcie  (str 5)

393

393 Adam Niemczyński, Można cieszyć się autonomią i mieć rządowe kontrakty. O co więc gra się toczy? (str 1-2) Maciej A. Górecki i Natalia Letki, „Miś na skalę naszych możliwości” – czyli nauki polskiej ucieczka od (rzetelnej) recenzji  (str 3) Lucjan Pawłowski, Komentarz o procedurach grantowych  (str 4)

392

392 Numer poświęcamy ważnemu wydarzeniu, jakim było podpisanie umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu Zespół ds. Informacji i Promocji, Narodowe Centrum Nauki, Dioscuri (str 1) Przemówienie Wicepremiera RP Jarosława Gowina  (str 2) Przemówienie Przewodniczącego Towarzystwa Maxa Plancka, Profesora Martina Stratmanna  (str 3-4) Przemówienie …

392 Read More »

391

391 W dwadzieścia lat później… (str 1) Wystąpienie Papieża Jana Pawła II na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJKraków, kolegiata św. Anny, 8 czerwca 1997  (str 2-4)

390

390 Magdalena Bajer, Krąg pamięci (str 1) Jan Woleński, Krótki esej o zarządzaniu nauką  (str 2)Zbigniew Błocki, Komentarz o zasadach procedury grantowej NCN  (str 3) Andrzej Jajszczyk, Procedury grantowe – to my jesteśmy winni (str 3) Maria Korytowska, Nauka a kultura  (str 4)Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kraków w sztambuchu  (str 5)

389

389 Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (str 1) Andrzej Kisielewicz, Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki  (str 2)Jan Woleński, Instytuty badawcze w nowym (lepszym?) kształcie  (str 3)  Galeria PAUzy: Mirosław Pawłowski (str 4)

388

388 Jerzy Wyrozumski, 200-lecie Ossolineum (str 1) Piotr Sztompka, Autonomia – fundament kultury akademickiej  (str 2-3)Aneks do wypowiedzi profesora Bańczerowskiego (PAUza Akademicka nr 382)  (str 4) zaPAU:  Barbara Płytycz, e-pisanie prac  (str 5) Okno na świat Adama Korpaka,   A… tego nie czytalem… (str 5)