390

  • Magdalena Bajer, Krąg pamięci (str 1)
  • Jan Woleński, Krótki esej o zarządzaniu nauką  (str 2)
    Zbigniew Błocki, Komentarz o zasadach procedury grantowej NCN  (str 3) 
    Andrzej Jajszczyk, Procedury grantowe – to my jesteśmy winni (str 3) 
    Maria Korytowska, Nauka a kultura  (str 4)
    Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kraków w sztambuchu  (str 5)