389

  • Andrzej Białas, Ustawa 2.0 coraz bliżej (str 1)
  • Andrzej Kisielewicz, Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki  (str 2)
    Jan Woleński, Instytuty badawcze w nowym (lepszym?) kształcie  (str 3) 
  • Galeria PAUzy: Mirosław Pawłowski (str 4)