395

  • Marcin Kula, Połowa prawdy  (str 1)
  • List Ludwika Komorowskiego do Prezesa PAU (str 2)
  • Iwo Białynicki-Birula, Komentarz do komentarza (str 2)
  • Paweł Bortkiewicz, Nauka – gospodarka. A gdzie kultura?  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Agnieszka Cieślińska (str 4)