396

  • Małgorzata Witko, Życie w bańce mydlanej”  (str 1)
  • Halina Abramczyk, Uwagi po Kongresie Nauki w Krakowie  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Lekcja? Przestroga? (str 3)
  • zaPAU:  Przekujmy miecze na lemiesze!  (str 4)