388

  • Jerzy Wyrozumski, 200-lecie Ossolineum (str 1)
  • Piotr Sztompka, Autonomia – fundament kultury akademickie(str 2-3)
    Aneks do wypowiedzi profesora Bańczerowskiego (PAUza Akademicka nr 382)  (str 4) 
    zaPAU:  Barbara Płytycz, e-pisanie prac  (str 5)
  • Okno na świat Adama Korpaka,   A… tego nie czytalem… (str 5)