392

Numer poświęcamy ważnemu wydarzeniu, jakim było podpisanie umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu

  • Zespół ds. Informacji i Promocji, Narodowe Centrum Nauki, Dioscuri (str 1)
  • Przemówienie Wicepremiera RP Jarosława Gowina  (str 2)
  • Przemówienie Przewodniczącego Towarzystwa Maxa Plancka, Profesora Martina Stratmanna  (str 3-4)
  • Przemówienie Zbigniewa Błockiego, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki  (str 5)