394

  • Tomasz Szarota, Janusz Tazbir (5 VIII 1927–3 V 2016)  (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Wzory  (str 3)
  • zaPAU:  Stękanie po polsku  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Artysta w Areszcie  (str 5)