530

  • Stanowisko Prezydium KRASP  dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej (str 1)
  • Andrzej M. Brandt, Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka Habilitacja może zostać…   (str 1-2)
  • Włodzisław Duch, Szczeble naukowej kariery  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Źródła, osoby, formy (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Warto pamiętać  (str 4)